Medische terminologie 1 (2006-2007)

- Terminologie bij het algemeen medisch onderzoek. - Etymologie van de medische terminologie. - Terminologie bij de topografie en bewegingen.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen een eenvoudig medisch protocol foutloos typen/uitschrijven. Studenten kunnen complexere protocollen uittypen met behulp van medisch woordenboek. Studenten kunnen medische termen bondig verklaren. Studenten kunnen aan patiënten toelichting geven bij medische onderzoeksmethoden. Studenten begrijpen de inhoud van een medisch artikel en kunnen de vaktermen verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

  • handboek
  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique, 2006, Medische terminologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. - Fonck,J. (1997). Etymologie van de medische terminologie. Leuven : Acco - Fonck,J. (1996). Terminologie bij het algemeen geneeskundig onderzoek. Leuven: Acco. - Coëlho Zakwoordenboek der geneeskunde. Arnhem: Elsevier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie
  • presentatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08270420
Code:
08270420
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands