Engels en communicatie (2006-2007)

Engels: vocabulary human biology, prefixes & suffixes of Latin and Greek origin used in science, video on homeopathy, vocabulary information leaflets medicines, texts on diseases, symptoms, treatments. Communicatie: opbouw & stijl van een zakelijke tekst, vorm en schikking van een zakelijk bericht, telefoneren, vergaderen, solliciteren, communicatie bij een handelstransactie.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
Toelichting:
De bachelor in Biomedische Laboratoriumtechnologie kan vaktechnische teksten in het Engels raadplegen en aan de hand daarvan vaktechnische handelingen uitvoeren. Hij kan aan de hand van mondelinge en schriftelijke Engelstalige bronnen mondeling en schriftelijk rapporteren. Hij kan courante Engelse woorden en het typische vakjargon dat ze gebruiken correct uitspreken. Hij kan de Engelse grammaticaregels adequaat toepassen in functionele mondelinge en schriftelijke taalgebruikssituaties. Hij kan wetenschappelijke processen analyseren en reconstrueren in het Engels.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de volgende competenties: studenten beschikken over voldoende Engelse wetenschappelijk/technische basiswoordenschat om op een adequate manier te functioneren in mondelinge en schriftelijke taalgebruikssituaties.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Dillien Lena, 2006, Engels & Communicatie. Deel I. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 50p. - Baeckens R. en Meukens P., 2003, Zakelijke Communicatie, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 208p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
06021131
Code:
06021131
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Engels