Klinische chemie (2006-2007)

In een eerste deel kan je kennis maken met de eiwitten: albuminen, globulinen en individuele eiwitten. Je zal de analysetechnieken leren kennen voor de verschillende soorten monsters. Als apart hoofdstuk zal je de klinisch interessante enzymen leren kennen en leren hoe deze geanalyseerd worden. In een tweede deel maak je kennis met de stikstofhoudende afvalstoffen: ureum, creatinine en urinezuur, zowel biosynthese, pathologie als analysetechnieken. In een tweede deel start je met de analyse van glucose. Eerst zal je het glucosemetabolisme bestuderen, dan de pathologie Diabetes Mellitus leren kennen en later analyseren hoe je dit molecule kan doseren in de verschillende soorten monsters. Hieraan gekoppeld bestudeer je het vetmetabolisme, de pathologie hier rond en de analysetechnieken voor cholesterol, triglyceriden en lipoproteïnen. Als laatste leer je een aantal speciale groepen kennen, eerst het metabolisme, dan de pathologie en later de analysetechnieken. Dit geldt voor tumormerkers, catecholamines, sporenelementen, hormonen, 'drugs of abuse', therapeutisch drugmonitoring.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
- Studenten kunnen de eiwitten, albuminen, globulinen en de individuele eiwitten hun metabolisme beschrijven en kennen de verschillende analysetechnieken - Studenten kennen de verschillende, diagnostisch interessante enzymen en hun analysetechnieken. - Studenten kennen de biosynthese, de pathologie en de analysetechnieken voor de stikstofhoudende afvalstoffen zoals ureum, creatinine en urinezuur. - Studenten kennen het glucosemetabolisme, de patholgie Diabetes Mellitus en kunnen de verschillende analysetechnieken voor de verschillende soorten monsters vergelijken. - Studenten kennen het vetmetabolisme, de pathologie en de analysetechnieken voor cholesterol, triglyceriden en lipoproteïnen. - Studenten kunnen de volgende elementen beschrijven wat betreft hun biochemische achtergrond, pathologie en analysetechnieken: tumormerkers, hormonen, catecholamines, sporenelementen, 'drugs of abuse', therapeutisch drugmonitoring.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- GAW, Clinical Biochemistry, ICT, Elsevier, third edition 2004, ISBN 0443072698 - SHERN, L., LESLIE, D, Clinical Endocrinology and Diabetes, ICT, Elsevier 2006, ISBN 0443073031 - TYTGAT, Ite, Klinische Chemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

- TIETZ, N., Fundamentals of Clinical Chemistry, WB Saunders Company, 1976, ISBN 0721688667 - BURTIS, C., ASHWOOD, E., R., Tietz Textbook of Clinical chemistry, 3th edition, WB Saunders Company, 1999, ISBN 0721656102 - VANEERD, KREUTZER, Klinische Chemie voor analisten, deel 1, 2de druk 2000, Bohn Stafleu Van Loghum, Diegem, ISBN 903132003

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • open boek

B. Omschrijving

Er worden twee vragen gesteld over 1) suikers of vetten 2) enzymen of plasmaeiwitten waarbij de student een 10-tal minuten schriftelijk kan voorbereiden en dan mondeling een korte samenvatting zal geven over de gestelde vraag. Schema's of tabellen worden aan de student ter illustratie gegeven, de engelstalige handboeken "Clinical Biochemistry" en "Clinical Endocrinology and Diabetes" mogen gebruikt worden. Bijvragen worden gesteld om de kennis en het inzicht na te gaan. De andere onderwerpen worden via een paper/presentatie bevraagd. Permanente evaluatie staat op de samenwerking tijdens het groepswerk en op het logboek. Zowel paper, presentatie als logboek worden op het elektronisch leerplatform geplaatst.
OA:
06021322
Code:
06021322
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands