Uitdieping Economie (2006-2007)

Samenstellen van een bundel kranten- en tijdschriftartikel geschikt als bronnenmateriaal bij de geziene leerstof.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen via begeleid zelfstandig leren de geziene leerstof verder uitdiepen, synthetiseren en in toepasbare vorm aanbieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Diverse publicaties.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254870
Code:
10254870
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands