Koeltechniek (2006-2007)

- compressiekoelmachine - compressoren - condensors - verdampers - oververhitting, onderkoeling, - de keuze van het geschikte koelmedium - de vergelijking van de verschillende koelcompressoren, drukverhouding, vermogen, capaciteitsregeling - koelinstallaties met tweetrapscompressie - regeling en beveiliging van koelmachines, verdampingsthermostaat, automatisch expansieventiel, thermostatisch, expansieventiel, hogedrukbeveiliging, lagedrukpressostaat, olieafscheider, warmewisselaar, capaciteitsregelaar, stuur- stroomschemas voor volledige koelinstallaties - koelkastberekening - berekenen van koelgroepen - installatiepraktijk - bediening-onderhoud-storingen

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
Toelichting:
- de bachelor in de elektromechanica kan de verschillende componenten van een compressiekoelmachine herkennen en kan de werking van deze componenten uitleggen; - de bachelor in de elektromechanica kan de verdampingsdrukregeling, de startregeling, de condensordrukregeling, herkennen en uitleggen; - de bachelor in de elektromechanica kan de verschillende leidingen in een compressiekoelmachine herkennen, hij kan de leidingdiameter kritisch beoordelen en eventueel corrigeren; - de bachelor in de elektromechanica kan de opstelling van een koelruimte kritisch beoordelen; - de bachelor in de elektromechanica kan een gegeven praktisch probleem voorbereiden waarbij hij de complexe probleemsituatie analyseert;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs - energie1 - energie 2 Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

De Schepper Paul - eigen cursus Koeltechniek

C. Aanbevolen leermiddelen

www.hvac-leren.eu

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210445
Code:
05210445
Vakcoördinator:
Paul De Schepper
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands