Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Je verkent welke waarden en inzichten levensbeschouwingen - en in het bijzonder de christelijke levensbeschouwing - vandaag kunnen aanreiken. Er wordt een analyse gemaakt van de rol en de betekenis van levensbeschouwingen in de huidige samenleving. Hierbij wordt aandacht besteed aan: * de historische wortels van de christelijke levensbeschouwing en de actuele relevantie ervan. * de kernelementen van het christelijk geloven. * het huidige pluralisme op levensbeschouwelijk vlak. * de plaats van religie in een laatmoderne geseculariseerde cultuur.

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • Andere: eigen nota's

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260201
Code:
11260201
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands