Microbiologie (2006-2007)

Beschrijving van, vermenigvuldiging van en de structuren van: Bacteriƫn, virussen, schimmels, gisten. Voedingsbehoeften en energiebehoeften van micro-organismen Bestrijding: fysische bestrijding, chemische bestrijding Micro-organismen als ziekteverwekkers: de parasiet en de gastheer, immunologische status van de gastheer Erfelijkheid bij micro-organismen: eiwitsynthese bij overdracht van erfelijk materiaal, rol van het m-RNA, rol van het t-RNA, rol van het ribosoom, fenotypische en genotypische veranderingen mutatie, transformatie, transductie, conjugatie, recombinant-DNA-onderzoek

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten begrijpen de taken van de verschillende structuren in micro-organismen en hun onderlinge relatie. De studenten begrijpen de eenvoudigste biochemische processen en hun plaats in het metabolisme. De student hebben inzicht in de relatie micro-organismen - industrie - land- en tuinbouwbedrijf

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Borgers Willy, Microbiologie ter Kennismaking; Geel: Campinia Media vzw, 1998;

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290070
Code:
03290070
Vakcoördinator:
Willy Borgers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands