analoog ontwerp pract (2006-2007)

De volledige ontwerpcyclus van een analoge chip wordt doorlopen: berekening, simulatie en layout van een analoge CMOS schakeling met behulp van een professionele IC-ontwerp omgeving (Tanner/Cadence) en experimentele verificatie van de werking van de chip in het labo.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan een analoge schakeling berekenen en optimaliseren (ontwerpen) via simulatie en zelfstandig een chip layout maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Analoge elektronica Analoog CMOS Ontwerpen I

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

-Eigen cursusteksten -Design of Analog Cmos Integrated Circuits, B. Razavi, ISBN 0072380322, McGraw-Hill, 2003 (wordt als handboek gebruikt)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
03200781
Code:
03200781
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands