elektrische aandrijvingen pract (2006-2007)

Toepassingen met een asynchrone wisselstroommotor - werking van verschillende types van frequentieomvormers - parametrering van frequentieomvormers - energiebesparing met frequentieomvormers - M-n verloop bij gebruik van frequentieomvormer - softstarter - DC-remming Toepassingen op DC-machines - sturen van DC-machines - positionering

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
Toelichting:
- Studenten kunnen elektrische aandrijfsystemen correct aansluiten op het net en correct parametreren. - Studenten begrijpen de werking, karakteristieken en eigenschappen van de meest voorkomende elektrische aandrijfsystemen en kunnen ze verklaren - Studenten kunnen een diagnose stellen bij het optreden van fouten bij elektrische aandrijfsystemen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten moeten: - Opbouw, werking en karakteristieken van verschillende soorten elektrische motoren kennen en begrijpen - Werking, karakteristieken, eigenschappen en signaalvormen van de verschillende types omvormers kennen - Basiskennis van de karakteristieken en eigenschappen van arbeidswerktuigen (pompen, ventilatoren, etc) hebben - Op een veilige manier elektrische metingen kunnen uitvoeren met de geschikte meetinstrumenten en deze metingen kunnen interpreteren - Handig zijn in het opbouwen en gebruiken van elektrische schakelingen en kunnen werken binnen een klein team

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Segers Werner, Practicum elektrotechniek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 42p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 154p.

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De studenten werken in groepjes van 2 of 3 aan een opdracht. De opstellingen in het labo zijn 'modulair' opgebouwd: de studenten bouwen zelf de schakelingen en verrichten hierop zelf de metingen.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • Andere: verslagen

B. Omschrijving

Tijdens de labozittingen worden de studenten tussentijds begeleid om de opdracht tot een goed einde te brengen en om de veiligheid van studenten en opstellingen te garanderen.
OA:
03201600
Code:
03201600
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands