Regeltechniek lab (2006-2007)

- Elementen voor regelsysteem kennen- kunnen opzoeken -Technologie van regelkleppen -Afregelen van regelkringen -Hydrostatische niveaumeting met drukverschilomvormer -Klepstandstellers -Studie drukproces + afregelen van een praktische drukregeling -Opnemen van procesreactiecurven -Uittesten van regelaars, P, PI, PD, PID -Aan-uit regeling -Bepaling van de Kv-factor van een regelklep -Opmeten karakteristiek van een regelklep (lineair - equiprocentueel)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektrotechniek kan Meet-en regelsytemen aansluiten/ afregelen/ in bedrijf nemen. -De bachelor in elektrotechniek kan assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische/ elektromechanische/ elektronische-ICT systemen -De bachelor in elektrotechniek kan zelfstandig elektrotechnische/ elektromechanische/ elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen -De bachelor in elektrotechniek kan meet-en regelsytemen kunnen uittesten en beoordelen. -De bachelor in elektrotechniek kan onderhoudsproblemen in m-en r-systemen vastlstellen en verhelpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Basis cursus Regeltechniek - Regelkleppen 2de jaar - K; Devocht. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Theorie Regeltechniek Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

documentatie toestellen Zie Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210294
Code:
05210294
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands