Microbiologie pract (2006-2007)

Dit practicum leert hoe micro-organsimen, aanwezig in voedingsmiddelen, geïsoleerd en geteld kunnen worden en welke testen er bestaan om micro-organismen verder te identificeren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Studenten kunnen een aantal technieken betreffende microbiologisch onderzoek van voedingsmiddelen uitvoeren. - Studenten kunnen resultaten van microbiologisch onderzoek toetsen aan normen en daar besluiten uit trekken wat betreft de microbiële kwaliteit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - De Smedt An, 2005. Algemene microbiologie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 170 p. - De Smedt An, 2005. Handleiding bij het practicum microbiologie. Niet-gepubliceerde bundel, KHKempen, Geel, 85 p.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: Nl: lab manual

B. Verplichte leermiddelen

- Mikrobiologisch onderzoek van levensmiddelen : strategie, principes en methoden' van D.A.A. Mossel, 3 e uitgave,1990 - Microbiologie van voedingsmiddelen' van R. Dijk, e.a.,1999

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • praktische proef

B. Omschrijving

Onderlinge discussie als middel tot problemsolving wordt gestimuleerd, maar de docent is steeds aanwezig in het lab en beschikbaar in geval van vragen en/of problemen
OA:
03202250
Code:
03202250
Vakcoördinator:
Anneke De Smedt
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands