Financieel beleid (2006-2007)

Begrippen en instellingen uit de financiële wereld : inflatie, handelsbalans, betalingsbalans, devaluatie en revaluatie,het intrestverschijnsel, het financiewezen in België. Betaalmiddelen in België: inleiding in kredieten en beleggingsinstrumenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
Toelichting:
De studenten leren de samenhang van de verschillende aspecten i.v.m. geld en geldverhandeling. De studenten kunnen werken met de belangrijkste betalingsinstrumenten van de bank. De studenten kunnen verschillende beleggingsvormen naar waarde te schatten. De studenten krijgen inzicht in de verschillende financieringsmogelijkheden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • Andere: syllabus

B. Verplichte leermiddelen

De Muynck, Harald 2006, Betaalmiddelen in België Zicht op je rekening Academia Press, Gent, ISBN 90-382-0920-7 205 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Mogelijkheid tot monitoraat op aanvraag.
OA:
03292010
Code:
03292010
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands