Informaticatoepassingen 1 (2006-2007)

Bij de aanvang van het academiejaar worden de studenten getest op hun vaardigheid van blind typen. De studenten die onvoldoende scoren dienen door zelfstudie deze vaardigheid te leren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een aangepast softwarepakket. Periodiek wordt deze vaardigheid van blind typen en snelheid geƫvalueerd en bijgestuurd. In het eerste deel van de cursus worden de belangrijkste bevelen van het besturingssysteem aangeleerd. In het tweede deel wordt een tekstverwerkingspakket grondig aangeleerd. De BIN-norm leren gebruiken; teksten en brieven met de BIN-norm leren opmaken. Deel 1 omvat de basisvaardigheden van Word.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten kunnen vlot en foutloos typen in het Nederlands. Studenten kunnen computerbestanden beheren, tekstopmaak verzorgen. Studenten kunnen gericht informatie opzoeken op het Internet.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • cursus
  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Katrien Van Heuverswijn, 2006, Besturingssyssteem, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 86p. Katrien Van Heuverswijn, 2006, Word 2003, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. Katrien Van Heuverswijn, 2006, Typ-Top Vandaag Plus, Geert Bonte, Uitgeverij De Boeck

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272590
Code:
08272590
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands