Levensmiddelenchemie (2006-2007)

Vetten en oliën - Inleiding - Dierlijke vetten - Plantaardige vetten - Afgeleide producten Grondstoffen van proteïnen - Vlees - Andere eiwitrijke grondstoffen - Tarweproteïnen en glutenvorming Toepassingen van koolhydraten - Zetmeel - Polysachariden als additieven Bakken van brood - Basisingrediënten - Andere ingrediënten - Processen voor broodbereiding - Straight-dough proces - Bakproces - Oudbakken worden van brood Vetvervangers en calorievermindering van levensmiddelen - Vetvervangers - Zoetstoffen Polyfenolen - chemische structuur - functionele eigenschappen

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
De studenten kunnen de chemische structuur van levensmiddelengrondstoffen beschrijven. De studenten kunnen de chemische veranderingen van levensmiddelen tijdens bewaring en processing beschrijven en interpreteren. De studenten kunnen verbanden leggen tussen de chemische structuur en de veranderingen en functionele eigenschappen van levensmiddelen. De studenten kunnen de juiste terminologie gebruiken om de chemische structuur van en de veranderingen in levensmiddelen te beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Van de studenten die via het schakelprogramma instromen in de masteropleiding, wordt een equivalente voorkennis verwacht (verworven in de professionele bachelor en/of in het schakeljaar).

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004, Levensmiddelenchemie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202600
Code:
03202600
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands