Evaluatie (2006-2007)

Uitleggen van opdrachten en taken i.v.m. de bedrijfsstage. Bijwerken, bespreken, vergelijken van de resultaten van stagegegevens. Integratie van theorie en praktijk, inzichten in de theorie verdiepen naar de praktische situatie. Beslissingen simuleren op bedrijfsniveau vanuit de praktijksituatie. Technische, economische, sociale problemen behandelen, beluisteren, bespreken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Tijdens de stageperiode worden de studenten bij de analyse van de bedrijfsvoering begeleid. Hiermee tracht men volgende doelstellingen te bereiken: integratie van theorie met praktijk controle over de stageopdrachten, over het stageverloop, de houding en de werkijver van de student in vraag stellen van en bediscussiƫren van bedrijfsvoeringen sociale en maatschappelijke problemen onderkennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293351
Code:
03293351
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands