Biosystemen - TLO (2006-2007)

In de TLO biosystemen ga je zelf aan het werk. Na een interactief bezoek aan een glastuinbouwbedrijf, een melkveebedrijf en een natuurgebied stel je schematisch de input en de output aan energie- en grondstoffenstromen voor. Mogelijkheden voor recyclage van afvalstromen worden kritisch onder de loep genomen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten hebben na een interactief bedrijfsbezoek een overzicht op het gehele productieproces. Studenten zijn in staat om de grootste verliezen van grondstoffen en energie aan te geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03291031
Code:
03291031
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands