Psycho-sociale wetenschappen (2006-2007)

In het kader van de gezondheidspsychologie komen thema's aan bod die de reacties van patiënten op ziekte en verlies verklaren. Deze thema's zijn: het uiten van klachten, inadequate therapietrouw, reacties op chronische en levensbedreigend en angst. Daarnaast bespreken we interculturele verschillen in reacties op ziekte en zorg. Deze interculturele verschillen vragen een andere communicatie met de patiënt.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
Toelichting:
Studenten kunnen aan de hand van psychologische inzichten over de wijze waarop mensen kunnen reageren op ziekte en verlies, het ziektegedrag van patiënten en cliënten begrijpen, verklaren en eventueel beïnvloeden. Studenten kunnen aan de hand van een gevalsbeschrijving interventies plannen die gericht zijn op - het vergroten van de therapietrouw - het verminderen van angstgevoelens Studenten hebben aandacht voor interculturele verschillen bij ziekte en zorg. Door het perspectief van de - cultureel - andere aan te nemen is hij in staat om adequaat met deze zorgvragers te communiceren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De leerstof bouwt verder op de cursus psychosociale wetenschappen van het eerste jaar. Vooral psychologische factoren die het welzijn beïnvloeden, zoals zelfwaardering, controleverlies, stresshantering en emoties zijn belangrijk.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Verdyck Marc, 2005. Gezondheidspsychologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

De hoorcolleges worden afgewisseld met het bespreken van oefeningen aan de hand van gevalsbeschrijvingen.

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen van dit deel van de cursus bestaat uit een gesloten boek examen waarbij je het gedrag van patiënten in gevalsbeschrijvingen moet begrijpen en verklaren. Daarnaast wordt er ook gepeild naar inzicht.
OA:
09287120
Code:
09287120
Vakcoördinator:
Marc Verdyck
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands