Natuurbeleid (2006-2007)

In de cursus natuurbeleid ontwar je de puzzel van instrumenten die voorhanden zijn voor natuurinrichting in Vlaanderen. Dit doe je aan de hand van praktische voorbeelden voor de drie grote open ruimtegebruikers landbouw, natuur en bos.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten hebben inzichten in de belangrijkste overeenkomsten, decreten en uitvoeringsbesluiten aangaande natuur en milieu in Belgiƫ.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293060
Code:
03293060
Vakcoördinator:
MichaĆ«l Cassaert
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands