Mechanica 2 (2006-2007)

Kinematica
  • Kinematica van het stoffelijk punt
  • Enkelvoudige bewegingen
  • Samengestelde bewegingen
Dynamica
  • Dynamica van het stoffelijk punt
  • Arbeid-vermogen-energie
  • Impuls-hoeveelheid van beweging
  • Dynamisch evenwicht
  • Wrijving
  • Dynamica van het lichaam

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
Toelichting:
 • De Bachelor in elektromechanica kan de afgelegde weg, snelheid en versnelling bij de eenparige, eenparig veranderlijke en willekeurige beweging op de rechte,cirkelvormige of kromme baan berekenen en een grafische voorstelling geven van deze bewegingen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan de afgelegde weg, snelheid en versnelling bij de samengestelde beweging berekenen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan het impuls en de hoeveelheid van beweging in een bepaalde bewegingstoestand bepalen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan de arbeid, het vermogen en het rendement t.g.v. een kracht berekenen
 • De Bachelor in elektromechanica kan de potentiële, kinetische en totaal mechanische energietoestand van een lichaam berekenen.
 • De Bachelor in elektromechanica kan het dynamische evenwicht van lichaam berekenen rekening houdende met de optredende wrijvingskracht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/ boeken/artikels doorgenomen: Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Geen Studenten bezitten de volgende competenties: Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\1 Mechanica

B. Verplichte leermiddelen

Binnemans Tonny, 2006, Mechanica Kinematica Campinia Media, GEEL Binnemans Tonny, 2006, Mechanica Dynamica Campinia Media, GEEL

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210665
Code:
05210665
Vakcoördinator:
Tonny Binnemans
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands