Sociale en politieke geschiedenis en actualiteit (2006-2007)

Democratie: wat, historiek, werking, instellingen, partijen, politieke participatie van de kiezer, kansen en bedreigingen van de democratie. Het politiek spectrum: links-rechts denken, herkomst van de termen, betekenis van rechts en extreem-rechts, betekenis van links en extreem-links, betekenis van centrumpartijen. De rechten van de mens: soorten, historiek, politieke theoriƫn en mensenrechten, afdwingbaarheid, kansen en bedreigingen. De Vlaamse Beweging: wat, historiek, betekenis in de huidige Belgische politiek en impact op de instellingen. Vrouwenemancipatie: wat, historiek, politieke theoriƫn en vrouwenemancipatie, kansen en bedreigingen. Multiculturalisme: wat, historiek, betekenis in de huidige Belgische politiek en impact op de samenleving, kansen en bedreigingen. Scheiding Kerk en Staat: wat, historiek, betekenis in de huidige Belgische politiek en impact op de samenleving, kansen en bedreigingen. Het maatschappelijk middenveld: wat, historiek, functies, kansen en bedreigingen. De verzorgingsstaat: wat, historiek, fcunties, kansen en bedreigingen.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
Toelichting:
Vaak gaat het in dit vak over culturele en subculturele verschillen tussen mensen. Studenten verwerven hier inzicht in de leefwereld van de verschillende groepen die de bevolking van het land uitmaken (C1 2). Het beschrijven en analyseren van sociale situaties op een integrale manier Integraal waarnemen van situaties Exploreren door actief naar informatie te zoeken De situatie analyseren en begrijpen Verschillende wetenschappelijke disciplines en methodische analysemodellen te integreren in de analyse van sociale situaties situaties betekenis geven De betekenisgeving van alle betrokkenen in de analyse en betekenisgeving van sociale situaties opnemen (C2 1). Methodisch verantwoord werken aan verandering is een laatste competentie voor dit vak.(C3 1). Door werkprincipes van agogisch handelen te hanteren Door methodisch handelen op actuele kennis te baseren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Filip Bode, Ria Van Doninck en Jef Verrydt, Politieke en sociale geschiedenis en actualiteit, Geel, KH Kempen, 2006. (Niet gepubliceerde cursus)

C. Aanbevolen leermiddelen

De Standaard De Morgen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
04230060
Code:
04230060
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
1of2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands