Beweging en dans (2006-2007)

De inhoud van bewegingsvaardigheden omvat:
 • vaardigheden in verband met globaal-dynamische coördinaties
 • vaardigheden in verband met oog-handcoördinaties
 • zwemvaardigheden
De inhoud van expressievaardigheden omvat:
 • het genuanceerd variëren met de elementen lichaam, ruimte, tijd en kracht.
 • het verwerven van inzichten in verband met je eigen bewegingsexpressie
 • bewust omgaan met een gezonde lichaamshouding
Dramatische vaardigheden / expressie
 • De inhoud van dramatische vaardigheden omvat:
 • vaardigheden in verband met présence
 • vaardigheden in verband met de rolopbouw van een personage
 • vaardigheden in verband met improvisatie
 • vaardigheden in verband met ruimtegebruik

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als opvoeder
 • oefen je een voorbeeldfunctie uit voor de kleuters
 • kan je via je expressiemogelijkheden tot een veelzijdige communicatie met de kleuters komen
Als inhoudelijk expert
 • kan je je eigen creativiteit hanteren en optimaal gebruiken
 • kan je je verworven expressievaardigheden integreren in je handelen in de klaspraktijk.
 • beschik je over zwem -en bewegingsvaardigheden.
Als persoon ontwikkel je jezelf door
 • op zoek te gaan naar je eigen expressiemogelijkheden en deze te uiten
 • samen te werken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor bewegingsexpressie heb je geen expliciete voorkennis nodig, we verwachten van jou een positieve ingesteldheid en een open houding. Voor bewegingsvaardigheid is geen specifieke bekwaamheid vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bewegingsvaardigheden / expressie
 • Werkschrift
 • Cursus bewegingsvaardigheden

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11260080
Code:
11260080
Vakcoördinator:
Goele Van Dijck
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands