Wiskunde 2 (2006-2007)

 • Afgeleiden en toepassingen
 • Onbepaalde integralen
 • Bepaalde intgralen en toepassingen
 • Functies in meerdere veranderlijken en partieel afgeleiden
 • Differentiaalvergelijkingen
 • Fourierreeksen
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  Toelichting:
 • De bachelor in elektromechanica kan afgeleiden berekenen en toegepaste vraagstukken (minimum-maximum probleem, raaklijnen, ...) hierop herkennen en de oplossingen ervan berekenen. Hij kiest hierbij de juiste oplossingsstrategie en controleert/corrigeert waar nodig.
 • De bachelor in elektromechanica kan de oplossing van onbepaalde integralen berekenen, waarbij hij de juiste oplossingsmethode (substitutie of partiële integratie) selecteert en het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektromechanica kan de oplossing van bepaalde integralen berekenen en toegepaste vraagstukken (lengte-, oppervlakte- en inhoudsberekeningen) hierop herkennen en de oplossingen ervan berekenen. Hij kiest hierbij de juiste oplossingsstrategie en controleert/corrigeert waar nodig.
 • De bachelor in elektromechanica kan partiële afgeleiden van functies in meerdere veranderlijken berekenen, waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
 • De bachelor in elektromechanica kan Fourierreeksen opstellen (of de Fouriercoëfficiënten berekenen), waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert. Hij kan ook gegeven Fourierreeksen analyseren en de bijhorende functie beschrijven (als resultaat van deze analyse).
 • A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Wiskunde 1 Studenten bezitten de volgende competenties - zie Wiskunde 1

  A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

  B. Verplichte leermiddelen

  • Beirinckx Lieve, Janssen Jan, Nuyts Kristof, Tyskens Inge (2005). Wiskunde: Analyse II. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

  B. Omschrijving

  A. Types

  • schriftelijk examen

  B. Omschrijving

  OA:
  05214000
  Code:
  05214000
  Vakcoördinator:
  Jan Janssen
  Semester:
  1
  Studiepunten:
  4
  Onderwijstaal:
  Nederlands