Module kijk op de wereld (2006-2007)

ICO Anderstalige nieuwkomers Allochtone leerlingen Antwerpen Averechts toneel Klank + beeld Wereldgodsdiensten en zingeving Ambt leraar godsdienst

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Vakinhouden en -didactieken eerste en tweede jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250300
Code:
10250300
Vakcoördinator:
Ellen Stoffels
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands