Pathologie neurologie (2006-2007)

Hier bespreken we de voornaamste neurologische aandoeningen met hun diagnosestelling, symptomen en behandelingen.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliĆ«ntgericht volgsysteem.
  • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022751
Code:
06022751
Vakcoördinator:
Carlos Vandecasteele
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands