robotica pract (2006-2007)

Studie van een KUKA-robot in combinatie met een veiligheidscel. - opbouw - Kuka-sim omgevingsimulatie - Officelite programmeersimulatie samen met kuka-sim Panasonic lasrobot - Programmeersimulatie met DTPS Uitwerken van opdrachten ifv de robotcel.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Een industriƫle robot kunnen bedienen en programmeren. - Ontwerp en analyse van een robotprogramma. - Communicatie tussen de robot en de robotomgeving. - Weten wat een robot is en de mogelijkheden ervan kennen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Ruimtelijk inzicht Basiskennis mechanica en sterkteleer Coƶrdinatentransformaties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2004, Cursus Robotica, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Handleiding veiligheidscel Handleiding Panasonic DTPS Diverse opdrachten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03201480
Code:
03201480
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands