Zaakschadeverzekering (2006-2007)

- cursus verzekering 1ste jaar - zaakschadeverzekering: brandverzekering,eigenschade motorrijtuigenverzekering, kredietverzekering, machinebreukverzekering

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bellens Hilde, 2006, Zaakschadeverzekering. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 92 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02251601
Code:
02251601
Vakcoördinator:
Hilde Bellens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands