Voedingsleer (2006-2007)

Voedingsleer: voedselkeuze (inleiding, voedingsvoorlichting). Voedingsleer (inleiding, koolhydraten - voedingsvezels, vetten, aminozuren en eiwitten, energie en stofwisseling, vitamines, mineralen en water, nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer). Voeding van een gezonde zwangere vrouw. Voeding van een gezonde zuigeling.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De vroedvrouw beschikt over de competentie cliënten op een professionele manier te coachen en te begeleiden. Dit impliceert dat zij hen kan stimuleren, motiveren en feedback kan geven en ontvangen. Zij doet dit met respect voor de persoon binnen het kader van de processen die deze persoon doormaakt.
 • C07 De vroedvrouw is in staat de behoeften en verwachtingen van de cliënt in onderlinge dialoog te detecteren en te analyseren. Hierbij aansluitend kan zij de nodige informatie geven zodat de cliënt tot een bewust geïnformeerde keuze komt omtrent de te volgen benaderingswijze. Deze keuze dient door de vroedvrouw respectvol te worden benaderd.
 • C08 De vroedvrouw kan de cliënt de nodige vaardigheden aanleren zodat deze in staat is de gemaakte keuze optimaal te realiseren.
 • C10 De vroedvrouw heeft de expertise om, vanuit een holistisch referentiekader, de noodzakelijke, accurate en multidimensionele zorg te verlenen aan de cliënt. Zij is in staat deze zorg aan te passen aan de levensfase van de cliënt.
 • C21 De vroedvrouw is competent om een project te organiseren in verband met gezondheid en welzijn.
Toelichting:
De student kent de belangrijkste bronnen, aanbevelingen en functies van voedingsstoffen. De student kan een ideaal dagmenu opstellen / een dagmenu beoordelen (o.b. v. de actieve voedingsdriehoek). De student kent de specifieke voedingsbehoeften van een gezonde zwangere vrouw. De student kent de specifieke voedingsbehoeften / het voedingsschema van een zuigeling (0 - 1jaar).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Gers, A. (2006). Voedingsleer.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09285061
Code:
09285061
Vakcoördinator:
An Gers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands