Energie 3 (2006-2007)

Energie 3 - stoom en energie; - stoom als verwarmingsmedium; - stoom en kondensaat; - mechanische, thermostatische, thermodynamische kondenspotten; - kondenspotten en brandstofbesparing; - controle van kondenspotten; - keuze van een geschikte kondenspot; - revaporisatiestoom; - stoomdistributie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan de vaktermen omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de opbouw en toepassing van de verschillende kondenspotten verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de controle van kondenspotten omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de keuze van de geschikte kondenspot motiveren. -De bachelor in elektromechanica kan de opbouw van een stoomdistributienetwerk verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de keuze van de geschikte kondenspot weergeven. -De bachelor in elektromechanica kan een revaporisatiestoomnetwerk uittekenen en berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - energie 1 (1EM); - energie 2 (2EM). Studenten bezitten de volgende competenties: zie energie 1 en energie 2.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, cursus stoom. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210575
Code:
05210575
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands