Sterkteleer (2006-2007)

-toelaatbare spanning kunnen opzoeken -berekeningen maken op trek en druk -berekeningen maken op afschuiving en stuik -traagheidsgrootheden berekenen -balken op buiging berekenen -assen op wringing berekenen -balken op knik berekenen -samengestelde spanningen in constucties berekenen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-toelaatbare spanning kunnen opzoeken -berekeningen kunnen maken op trek en druk -berekeningen kunnen maken op afschuiving en stuik -traagheidsgrootheden kunnen berekenen -balken op buiging kunnen berekenen -assen op wringing kunnen berekenen -balken op knik kunnen berekenen -samengestelde spanningen in constucties kunnen berekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Binnendijk S., Sterkteleer, Sterkteleer Formularium, cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210580
Code:
05210580
Vakcoördinator:
Guido Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands