Gevaarlijke producten (2006-2007)

 • juridisch kader
 • definities en begrippen (o.a. toxiciteit, LD-waarde, risico-classificering, blootstelling, verbindingsklassen, naamgeving)
 • vergunningen en kennisgevingsplicht
 • voorkomingsprincipe, best beschikbare technieken (BBT), nieuwe installaties en nieuwe producten
 • gebruik en opslag van gassen
 • verplaatsbare recipiënten
 • gevaarlijke stoffen (afstandsregels, inkuiping)
 • springstoffen
 • radioactieve stoffen
 • informatie voor het personeel
 • transport van gevaarlijke producten over de weg (ADR)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
 • De bachelor in logistiek kan risico's die opslag en transport van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen opzoeken waarbij hij de betekenis van deze risico's kan uitleggen en de gevolgen ervan voor transport en opslag kan vaststellen.
 • De bachelor in logistiek kan voor een gegeven situatie van opslag of transport van goederen in de betreffende wetgeving opzoeken welke verplichtingen gelden, welke maatregelen moeten genomen worden.
 • De bachelor in logistiek kan de risico's van courante stoffen beschrijven zodat hij de noodzakelijke technische kennis van de integrale logistieke keten bezit.
 • De bachelor in logistiek kan chemische stoffen toewijzen aan een verbindingsklasse zodat hij de noodzakelijke technische kennis van de integrale logistieke keten bezit.
 • De bachelor in logistiek kan chemische stoffen een correcte naam geven zodat hij de noodzakelijke technische kennis van de integrale logistieke keten bezit.
 • De bachelor in logistiek kan informatie over gevaarlijke producten administratief bijhouden waarbij hij kritisch reflecteert over de beste methode.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Gevaarlijke stoffen, Dossier veiligheidswetgeving, Jozef Van Trier, uitgeverij Kluwer, ISBN 9059285425 cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

Elektronische links op Toledo

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210465
Code:
05210465
Vakcoördinator:
Ann Van Asbroeck
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands