Energie 2 (2006-2007)

-eerste hoofdwet voor open systemen -voorstelling in het T-s diagram -definitie van inwendig rendement, mechanisch rendement en effectief redement van open systemen - beschrijving van enkele technische kringprocessen vb: stoomturbine installatie, gasturbine installatie, kompressiekoelmachine, warmtepomp -warmteoverdracht door geleiding, wet van Fourrier -warmteoverdracht door convectie,berekening van warmteovergangscoëfficiënt - warmteoverdracht door straling, wetten van Stefan-Bolzmann en van Kirchhoff -warmteoverdracht doorheen planparallelle platen en doorheen cylindervormige pijpen met langs weerzijden een fluïdum, invloed van isolatie en spouw - warmteoverdracht in warmtewisselaars: gelijkstroomwarmtewisselaar en tegenstroomwarmtewisselaar

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
Toelichting:
De bachelor kan alle processen waarin "energie" een rol speelt, ontleden naar rendement en omzettingen van energievormen. De bachelor kan begrip verwerven van het thermodynamische gedrag van een gesloten systeem: benzine, diesel, koelmachine, warmtepomp. De bachelor kan begrip verwerven van het thermodynamische gedrag van een open systeem: gasturbine, stroomdrijfkrachtcentrale. De bachelor kan berekeningen maken op warmteoverdracht. De bachelor kan berekeningen maken op warmtewisselaars. De bachelor kan berekeningen maken over stoomturbine , gasturbine installaties en de compressiekoelmachine.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Energie1

A. Type

  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Thermotechnische tabellen (KUL) Eigen cursus Technische Warmteleer (F. DIETZL)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210633
Code:
05210633
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands