natuurkennis 1 pract (2006-2007)

Invertebrata - we ontdekken de systematiek via het bepalen van de Biotische Index. Uitbreiding naar landinvertebrata geeft ons zicht op de verschillende groepen die we straks in het KBIN zullen terugvinden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als voorbereiding op de rondleiding die de student in het KBIN geeft - verwerft en verwerkt zij/hij de kennis door de verschillende groepen te bestuderen;

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: Documentatie KBIN

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Rondleiding KBIN

B. Omschrijving

OA:
03202160
Code:
03202160
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands