Sport in socio-culturele context (2006-2007)

Studenten krijgen een handleiding om zelfstandig een ondernemingsplan op te stellen. Tijdens een sessie “zelfstandig ondernemen” verzorgd door UNIZO worden de verschillende stappen toegelicht die ervoor moeten zorgen dat uw creatief idee op een doordachte wijze wordt omgezet naar een zelfstandige zaak. Een aantal ondernemingsplannen worden door middel van een overtuigende presentatie voorgesteld aan de groep.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen creatieve ideeën omzetten naar een realiseerbar project. Studenten kunnen op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen in hun vakdomein die kans hebben op een degelijke groeifase. Studenten kunnen door contacten met externen een meer gefundeerde marktanalyse maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De kennis of het beheersen van de inhouden van de opties binnen het opleidingsonderdeel bewegingsrecreatie kunnen de opmaak van het ondernemingsplan vereenvoudigen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handleiding “starterscoach”, UNIZO

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254630
Code:
10254630
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands