Verpleegkunde en psychosociale wetenschappen (2006-2007)

Verpleegkundige aspecten: observatie en monitoring, zorgen bij beademing, cardiochirurgie, aan het gastro-intestinaal stelsel en ivm centraal zenuwstelsel Verpleegkundige aspecten in de kindertraumatologie: traumaschaal, acute bloedingen, schedeltrauma, fracturen, thorax trauma, abdominaal trauma, verdrinking, vreemd voorwerp, brandwonden, kindermishandeling, ECMO Psychosociale begeleiding van de ouders en kind op IC

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Rohaert, M. (2004), Verpleegkundige aandachtspunten bij beademde kinderen. Handouts powerpointpresentatie. Muller, J., (2006), Ondersteuning van de ademhaling. Onuitgegeven cursus. Rohaert, M., (2006) Beademing en ontwenning. Handouts powerpointpresentatie. Proost, P., (2006), Intensieve zorgen pediatrie: verpleegkundige en psychosociale wetenschappen. Onuitgegeven cursus. Rohaert, M., (2003), Vademecum PICU. Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Verbist, J, (2006), ECMO. Handouts powerpointpresentatie.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07284130
Code:
07284130
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands