Medische wetenschappen (2006-2007)

Medische aspecten bij intensieve zorgverlening van kinderen: respiratoire insufficiƫntie, verminderd bewustzijn, shock, meningococcenmeningitis, kindercardiologie, craniocerebrale trauma's, neurochirurgie, PBLS en PALS, pijnschalen, vochttoediening.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Duval, E., (2006), Vocht en electrolyten op PICU. Handouts powerpointpresentatie. Duval, E., (2006), Reanimatie, zo simple als ABC. Handouts powerpointpresentatie. Duval, E., (2006), Shock. Handouts powerpointspresentatie. Vaerenberg, M., (2006), geen titel, onuitgegeven cursus. De Wolf, D., (2006), cursus kindercardiologie. Onuitgegeven cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07284131
Code:
07284131
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands