Trademarketing (2006-2007)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

 • via elektronisch leerplatform
  • ad hoc en op initiatief docent via valven
  • ad hoc en op initiatief studenten voor theorieverwerking
  • wekelijks voor praktijkprojecten & zelfstudie (progress reporting)
 • via mail: ad hoc op initiatief van docent en/of student
 • tijdens de ingeplande globalisatieblokken (contacturen)
OA:
08280261
Code:
08280261
Vakcoördinator:
Rita Vos
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands