elektronica (2006-2007)

Componenten: weerstanden, condensatoren, spoelen, transformatoren, diodes, transistors (BJT and MOSFET), solid state switches. Elektronische systemen: sensoren en actuatoren, signaalprocessing, versterkers. Digitale systemen: logische poorten, combinatorische schakelingen, sequentiële schakelingen. Basis van PLC-programmatie: logische schakelingen, timers, tellers - Grafcet

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten vertrouwd maken met de belangrijkste halfgeleidercomponenten zowel in analoge als in digitale technieken. De studenten verwerven een inzicht in de opbouw van eenvoudige elektronische schakelingen. De studenten kunnen een eenvoudig PLC-programma lezen en wijzigen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eenvoudige wetten uit de elektriciteit

A. Type

  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03201801
Code:
03201801
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands