Milieukunde (2006-2007)

Milieukunde : probleemstelling Milieuproblemen: oorzaken, samenhang Actuele milieuthema’s: oorzaken, gevolgen, maatregelen Milieubeheer naar de toekomst

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de voornaamste milieuproblemen op verschillende niveaus weergeven. De studenten kennen de voornaamste actuele milieuthema’s en kunnen ze bespreken. De studenten kunnen de voornaamste maatregelen voor het oplossen van milieuproblemen bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Kristof Van Campfort , 2006, Milieuproblematiek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 103p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290011
Code:
03290011
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands