Pediatrische pathologie (2006-2007)

Het prenatale leven De meest voorkomende pediatrische aandoeningen: - van het bloed en de bloedvormende organen - van hart en bloedsomloop - bij de pasgeborene - bij de zuigeling - van het ademhalingsstelsel - van het maag-darmstelsel - van het zenuwstelsel

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
Toelichting:
De student kent de belangrijkste en meest voorkomende pediatrische aandoeningen, hij kent de etiologie, symptomen, beloop en belangrijkste behandelvormen. De student kan aan de hand van een casus met pediatrische problematiek de belangrijkste ontstaansfactoren verklaren, symptomen herkennen, benoemen en verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Anatomie en fysiologie 1 Ba Vp Biomedische wetenschappen 1Ba Vp

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Van Miert Monique, 2006, Pediatrische pathologie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 109p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

geïntegreerd examen 'Basiszorg voor het kind' Monitoraat op afspraak
OA:
09287051
Code:
09287051
Vakcoördinator:
Monique Van Miert
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands