Informatica uitdieping (2006-2007)

Als inhoudelijk expert
 • verdiep je je in HTML, XHTML en DHTML
 • ontdek en verwerk je Javascript in een webpagina
 • ontdek en verwerk je ASP in een webpagina
 • vergaar en verzamel je informatie uit de IT-wereld. Hiervan maak je een verslag en slaat dit op in een zelfontworpen database.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker
 • verbreed je je kennis en kunde als leerkracht informatica.
 • verdiep je je in de actualiteit en volg je de snelle evolutie in de ICT-wereld.
 • ontwikkel je geavanceerde dynamische webpagina's
Als leerkracht ontwikkel je sterker attitudes als:
 • zelfredzaamheid
 • leergierigheid
 • inzicht
 • doorzettingsvermogen
 • teamwork.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de inhouden, vaardigheden en attitudes bereikt in het eerste en/of tweede jaar van de opleiding.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform
 • discussieseminarie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261680
Code:
11261680
Vakcoördinator:
Jean-Pierre Pluymers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands