Access (2006-2007)

- Het principe van een relationele database kennen; - Tabellen opstellen en de eigenschappen van de velden vastleggen ; - Query's maken met velden uit één of meerdere tabellen, berekeningsvelden toevoegen en de nodige relaties vastleggen; - Formulieren opstellen van de tabellen of query's met de Wizard en de layout aanpassen; - Formulier met een subformulier opstellen; - Eenvoudige rapporten opstellen met een groeponderbreking.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De bachelor in Elektromechanica kan de grafische omgeving van een databasepakket hanteren; -De bachelor in Elektromechanica kan sorteer-, zoek- en filteracties op gegevens uitvoeren; -De bachelor in Elektromechanica kan selectiequerys aanmaken en wijzigen; -De bachelor in Elektromechanica kan formulieren opstellen en wijzigen, hij kan ook werken met hoofd- en subformulieren; -De bachelor in Elektromechanica kan rapporten opstellen en wijzigen, hij kan ook rapporten met groepsonderbreking opstellen; -De bachelor in Elektromechanica kan koppelingen tussen tabellen opstellen en wijzigen; -De bachelor in Elektromechanica kan relationele databases opstellen die bruikbaar en nuttig zijn voor de leek.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Roger Frans, 2004, cursus Access deel 1/3

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210564
Code:
05210564
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands