Informaticatoepassingen 1 (2006-2007)

De cursus omvat het gebruik van een rekenblad: een werkblad opmaken en bewerken, formules en functies gebruiken, relatieve en absolute adressering toepassen, cijfermateriaal grafisch voorstellen en de grafiek vormgeven met tekst, assen, ... De cursus behandelt de integratie van een rekenblad en tekstverwerking: een werkblad, een grafiek invoegen in een tekstbestand, een rekenbladtabel creëren in een tekstbestand.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
Studenten kunnen vlot en foutloos typen in het Nederlands en in vreemde talen. Studenten kunnnen gegevens statistisch verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De competenties van het 1ste jaar bereikt hebben.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Katrien Van Heuverswijn, 2006. Excel. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 80p. Katrien Van Heuverswijn, 2006. Excel Vandaag 2000, Luc Maeseele, Uitgeverij De Boeck

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08270130
Code:
08270130
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands