Databases 2 (2006-2007)

XML: Toepassingen in de bedrijfswereld - ontwikkelen van well-formed documenten -Gebruik van het softwarepakket XML-Spy -Validatie d.m.v. DTD en XSD (Grafisch opbouwen van XLM-schema's), Webdesign met XSLT. Beheer van SQL Server: Installatie, Bestandsbeheer, Security, Backup en restore, Jobs-Operators-Alerts, Administratieve taken,... Gebruik van VBA in databases (MS Access, SQL Server): Collections en objects, het ADO-objectenmodel, Recordsets, ADOX, Automation met MS Excel, MS Word,...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.
Toelichting:
De bachelor in elektronica-ICT kan een XML-document begrijpen en eventueel aanpassen om het 'well-formed' te maken. De bachelor in elektronica-ICT kan gebruik maken van het softwarepakket XML-Spy en zo DTD- en XSD-documenten maken zodat XML-bestanden kunnen gevalideerd worden. De bachelor in elektronica-ICT kan XML-documenten transformeren m.b.v. XSLT. De bachelor in elektronica-ICT kan de installatie uitvoeren van SQL Server waarbij aandacht besteed wordt aan security, backup- en restoreplannen en andere administratieve taken. De bachelor in elektronica-ICT begrijpt het ADO-objectenmodel en kan op die manier recordsets aanmaken, applicaties beveiligen, data transformeren naar MS Word en MS Excel.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Kristof Nuyts, XML, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Kristof Nuyts, Beheer van SQL Server, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Kristof Nuyts, VBA, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Roger Frans, 2005, Access 2003 2/3, Campinia Media, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210574
Code:
05210574
Vakcoördinator:
Kristof Nuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands