Excel (2006-2007)

EXCEL: Inleiding en gebruik van "Help" Functies, operatoren, relatieve en absolute verwijzingen, rekenen met datums en tijden, werkmappen, instellingen, afdrukken, beveiliging, eigenschappen, opmaak, grafieken, tabellen, lijsten, subtotalen, draaitabellen, opname en gebruik van een macro, databasemogelijkheden: filteren en sorteren, databasefuncties.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
De student moet in staat zijn zelf actief op zoek te gaan naar Excelfuncties die kunnen leiden tot het gewenste resultaat. De helpfunctie en voorbeeldoefeningen kunnen hierbij ondersteuning bieden. De student wordt ertoe aangezet individueel bestudeerde functies te gebruiken in geneste vorm om op deze wijze complexere problemen op te lossen. Vooral de oefeningen die handelen over uitgebreid filteren en databasefuncties beogen een stimulering van de denk- en redeneervaardigheid.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen vlot met formules en algemene functies werken. Studenten kunnen grafieken aanmaken en deze aanpassen aan specifieke wensen. Studenten kunnen de gereedschappen hanteren waarmee de opmaak kan worden ingesteld en/of gewijzigd. Studenten kunnen gebruik maken van databasefuncties. Studenten kunnen macro's opnemen en uitvoeren. Studenten kunnen lijsten aanvullen, sorteren en filteren. Studenten kunnen problemen analyseren en systematisch oplossen met behulp van een spreadsheet.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten kennen basisbegrippen van PC; elementair gebruik van windows.

A. Type

 • cursus
 • Andere: Opdrachten en voorbeelden op netwerkschijf.
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Lievens herman, 2004, Excel. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 200p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Eigen demonstratieprogramma's : beschikbaar op het netwerk van de school tijdens het lopende semester, en beschikbaar op de leeromgeving (Toledo) op het einde van een semester.

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

Tijdens de voorziene zittingen worden de te behandelen onderdelen besproken en gedemonstreerd. Meestal wordt een praktische vraag uitgewerkt en toegelicht en kunnen de studenten op hun eigen werkplek de evolutie naar de oplossing mee volgen. De studenten worden ertoe aangezet buiten de lestijd nog bijhorende oefeningen te maken. Hiervoor worden hen de nodige opdrachten ter beschikking gesteld (cursus, netwerkschijven).

A. Types

 • open boek
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

De studenten worden geƫvalueerd op basis van een proef waarin meerdere problemen worden voorgelegd. Het oplossen van deze problemen vereist de nodige kennis van en inzicht in de functionaliteiten van Excel. Het is tijdens deze evaluatie toegelaten gebruik te maken van de helpfunctie en de cursus. Tijdens het verwerken van de behandelde items per les, kunnen de studenten meteen vragen stellen over resterende onduidelijkheden. Bij het uitwerken van opdrachten en oefeningen tijdens de les kunnen ze beroep doen op de nodige individuele ondersteuning. Oplossingen van de opgaven zijn terug te vinden op het campusnetwerk
OA:
03200070
Code:
03200070
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands