Strafrecht en strafvordering (2006-2007)

Titel 1: Inleiding Titel 2: Het strafrecht Part 1: De strafwet - het begrip wet - toepassing van de strafwet in tijd - toepassing van de strafwet in de ruimte - Wie kan een misdrijf begaan Part 2: Het misdrijf - definitie - indeling van de misdrijven - rechtvaardigingsgronden - verschoningsgronden - verzachtende / verzwarende omstandigheden Part. 3: De strafrechtelijke verantwoordelijkheid - definitie - het moreel element - schuldopheffingsgronden Part. 4: strafbare deelneming en poging Part. 5: De sancties Titel 3 : Het strafprocesrecht Titel 4: overzicht van de belangrijkste misdrijven

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een strafrechtelijke gedraging kwalificeren als een misdrijf en de regels van algemeen strafrecht toepassen. Ze verwerven inzicht in hoe een concreet strafrechtelijke dossier tot stand komt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

VANDERHAEGHE, R., Inleiding tot het strafrecht en het strafvorderingsrecht", losbladige cursus, Campinia Media

C. Aanbevolen leermiddelen

VAN DEN WYNGAERT, Chris, Strafrecht, strafprocesrecht en Internationaal strafrecht, Maklu, 2003, 559,p.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242370
Code:
02242370
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands