Expressie (2006-2007)

In elk van de volgende domeinen werk je aan je eigen vaardigheid, krijg je oefenstof aangeboden naar de lagere school toe en verwerf je de specifieke didactiek:
 • Bewegingsexpressie
 • Dramatisch spel
 • Muzisch taalgebruik

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
De student kan: C1
 • binnen de verschillende muzische domeinen een gepast en aantrekkelijk aanbod /impulsen geven aan de kinderen om tot expressie te komen.
 • de verschillende deelleerplannen kaderen binnen het grotere leerplan "muzische vorming".
C2
 • veilige en aantrekkelijke oefensituaties aanbieden.
 • het zelfbeeld en het individueel welbevinden van de kinderen bevorderen.
 • aandacht besteden aan elementaire sociale vaardigheden.
C3
 • zijn inzicht in de ontwikkeling van expressiviteit bij kinderen toepassen in zinvolle activiteiten.
 • informatiebronnen raadplegen en zinvol gebruiken.
C4
 • een stimulerende, veilige omgeving creëren om expressie te geven.
 • activitieten zinvol plannen.
C5
 • de gegeven activiteiten kritisch bevragen wat betreft inhoud, begeleiding en leereffect.
 • een zinvolle reflectie noteren en verbeteringsacties aangeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursussen van de lectoren.
 • Deelleerplannen muzische vorming: Dramatisch spel, Muzisch taalgebruik, Begingsexpressie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
11260150
Code:
11260150
Vakcoördinator:
Inge Van Gils
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands