Maatschappelijk verantwoord ondernemen (2006-2007)

Conceptueel kader met diverse aspecten en dimensies van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de hand van praktijkvoorbeelden en reƫle cases

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02240520
Code:
02240520
Vakcoördinator:
Thierry Taverna
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands