Elektrische metingen (2006-2007)

- Metrologie - Belangrijke parameters van elektrische signalen en componenten - Analoge meetinstrumenten - Het draaispoelinstrument - Basis operationele versterkers - Digitale meettoestellen - Veilig werken aan elektrische installaties - Isolatie- en foutmetingen aan kabels - ABC's of Multimeter Safety - The time, frequency and modal domains - RMS of True RMS - Managing Harmonics

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
Toelichting:
under construction

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - Elektriciteit 1ste jaar - Elektriciteit lab 1ste jaar Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Elektrische metingen, 2de jaar TW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210290
Code:
05210290
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands