Reflectievaardigheid (2006-2007)

Tijdens dit opleidingsonderdeel krijg je de kans om
 • zicht te krijgen op de verwachtingen van de opleiding als geheel
 • kennis te verwerven over de competenties, over reflectiemethodieken en over studiemethodieken
 • te leren van medestudenten door in groep ervaringen te bespreken
 • te reflecteren op het eigen leren, op de opleiding en op de beroepspraktijk en zo oplossingen te bedenken voor het effectiever functioneren in de opleiding en in de beroepspraktijk

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: moduleboek

B. Verplichte leermiddelen

 • Van den Bergh, I. (2006). Moduleboek: studietrajectbegeleiding. Onuitgegeven moduleboek voor het eerste jaar Bachelor in Kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Hannes, M, Francken, L, Van den Bergh , I. (2006).Zicht op opleiding en beroepsveld.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in Kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Hannes, M, Francken, L, Van den Bergh , I. (2006).Leren reflecteren.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in Kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Hannes, M, Francken, L, Van den Bergh , I. (2006).Competentiegericht leren: een overzicht van competenties.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in Kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Hannes, M, Francken, L, Van den Bergh , I. (2006).Tips bij studeren en plannen.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in Kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • Andere: leergroep

B. Omschrijving

De leergroep met leerbegeleider ondersteunt je bij het reflecteren over je leerproces en je groei als leid(st)er tijdens het eerste jaar. Het opleidingsportfolio is hierbij een hulpinstrument. In de leergroep leer je geleidelijk aan hoe je je opleidingsportfolio moet uitwerken. Alles wat in de opleiding aan bod komt en wat je bevraagt in je persoonlijk ontwikkelplan kan het onderwerp van reflectie zijn in de leergroep.

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Doorheen het academiejaar werk je je persoonlijk opleidingsportfolio uit en voeg je er de nodige bewijsstukken bij. Op het einde van het academiejaar getuig je in een presentatie van je eigen groeiproces. Deze presentatie voor je leerbegeleider is je evaluatie waarbij je laat zien dat je de competenties kent en dat je de reflectiemethodieken om het eigen leren gericht te sturen en oplossingen te bedenken kan gebruiken.
OA:
11260121
Code:
11260121
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands