databases pract (2006-2007)

De cursus beschrijft de manier om een relationele database op te zetten waarmee een gebruiker makkelijk gegevens kan toevoegen, wijzigen of verwijderen en waarmee deze gebruiker makkelijk informatie kan ophalen uit het systeem. Het gebruik en de definitie van tabellen, query’s, formulieren en rapporten wordt dan ook uitgebreid besproken. De cursus behandelt uiteraard ook het leggen van relaties tussen tabellen en bespreekt de verschillende mogelijkheden die daaruit voortvloeien zoals referentiële integriteit, de verschillende jointypes en het gebruik van hoofd- en subformulieren.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
-Studenten kunnen de verschillende query's met als belangrijkste de selectiequery correct hanteren. -Studenten kunnen rapporten met groepsonderbreking genereren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-Studenten kunnen tabellen definiëren vanuit gegevensbladweergave en ontwerpweergave. -Studenten kunnen een hoofdformulier met subformulier aanmaken en aanpassen. -Studenten kunnen berekende velden gebruiken in formulieren en query's. -Studenten kunnen een eenvoudige database waarbij relaties gedefinieerd moeten worden tussen de verschillende tabellen opzetten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis Excel.

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

FRANS, ROGER (2004), Access 2003 1/3, Geel: Campinia Media vzw

C. Aanbevolen leermiddelen

Demonstratiedatabases beschikbaar op het netwerk van de school.

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

De verschillende items worden besproken aan de hand van een voorbeelddatabase. We gebruiken hiervoor een andere database dan die van het handboek. De studenten krijgen nadien de tijd om de materie te verwerken en worden aangespoord om de bijhorende oefeningen uit het handboek te maken. Ze moeten ook individueel een synthese-oefening maken (eigen database) waaraan ze, naarmate het semester vordert, meer tijd en aandacht zullen besteden.

A. Types

  • open boek
  • praktische proef
  • individuele taak
  • aan de computer

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt op basis van 2 evaluatiemomenten. Het eerste evaluatiemoment situeert zich halfweg het semester, het tweede evaluatiemoment zit op het einde van het semester. De studenten mogen hierbij gebruik maken van hun handboek. De synthese-oefening die moet afgeleverd worden, maakt deel uit van de tweede evaluatie. Tijdens het verwerken van de behandelde items per practicum, kunnen de studenten meteen vragen stellen over resterende onduidelijkheden. Bij het uitwerken van hun synthese-opdracht kunnen ze tijdens het practicum beroep doen op ondersteuning.
OA:
03202020
Code:
03202020
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands